Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dílo

 

Rozhodl jsem se zpřístupnit vám oficiálně některé z mých knih. Zde jsou ukázky:

 

 


1) Legenda zrady (vydáno 1993), Legend of Betrayal (2002)

Dramatický pohled do konce 60-tých let, kdy ve stínu okupantù vzniká v Praze odbojová skupina studentù. Ta pak, se zbraní v ruce a Palachovým odkazem v srdci a mysli připravuje celonárodní povstání...


Odšrouboval víčko a rychlým pohybem zvedl kanystr nad hlavu... Bezbarvá tekutina jej skrápěla mocnými proudy od hlavy dolù...
Ani teď si jej stále nikdo nevšímal.
Odhodil prázdnou nádobu a rozškrtl sirku. Pomalu, s očima upřenýma na ten malý plamínek, znamenající v těchto okamžicích předěll mezi životem a smrtí...
Pomalu jej nesl blíž a blíž k sobě.
Mocné plameny vyšlehly k nebi; a hoch se s výkřikem bolesti dal do šíleného běhu. Oheň jej však oslepil - a tak to byl útěk bez cíle... Skupinky chodcù se rázem zastavily; lidé byli přimrazeni pohledem na živoucí pochodeň. Jen několik okamžikù, trvaly však jako věčnost.
K hořícímu chlapci přiskakuje muž v uniformì železničáře; bez rozmýšlení strhává ze sebe uniformu a snaží se ze všech sil uhasit plameny tím, že kusem látky znovu a znovu plácá hořící tělo bezmocného chlapce. Ale marně.
Oheň po chvíli, trvající celé staletí, však samovolně uhasíná. To, co pod ním zbylo, jen vzdáleně připomíná člověka. Ani se tomu nechce věřit - ale on dosud žije... Byl to první z těch, kdo již neunesli dùsledky okupace - a první z těch, kdo se rozhodli na protest proti ní zemřít...
Jmenoval se Jan Palach a bylo mu dvacet let.


2) Člověk odjinud (vydáno 1996), An Elsewhere Man (2002)

Dvacet let po srpnových událostech 1968 se voják Pohraniční stráže a jeho přítel chystají prorazit železnou oponu a utéci na Západ. Podaří se to však jen jednomu z nich; a zatímco pomalu utíká čas v uprchlickém táboře, přichází pojednou listopad '89...


Projel pár zbývajících metrù k závoře...
Otevíral se před ním svět, co mu byl už takovou dobu uzavřen. Jako ve snách sledoval červenobíle natřenou závoru, zvedající se tři kroky před ním... Měl pocit, jako by mohl zamávat křídly a vznést se. Na pár okamžikù strnul a jen si uvědomil, že mu vlhnou oèi. Slzy, které se mu do nich draly, začaly stékat pramínky po jeho tvářích...
On, dospělý muž zocelený pùtkami po celém světě, prošlý kdejakým místem kde se bojovalo - a pláče!
Ano. Takový byl stesk po rodné zemi a tak velká byla radost z návratu do ní...
Uvědomil si pojednou, že by měl jet. Vždyť celníci se po nìm už začínají ohlížet.
Šlápl na plyn a auto se rozjelo.
Domù...

Dálnicí dojel do hlavního mìsta ještě zvečera.
Ubytoval se rychle v jednom z menších hotelù, a ani zde už toho moc volného neměli. Do Prahy se stahovali reportéři z celého světa a mezinárodní hotely praskaly ve švech. Pavel předložil recepční už svùj americký pas, doufaje že si nevšimne chybějícího víza. Nemýlil se; ostatně kdo by v takové atmosféře myslel na maličkosti!
Hodil kufry na postel a aniž by se zdržoval vybalováním, jen si umyl ruce a hned zas vyběhl ven.
Vydal se jen tak ulicemi, zdánlivě bez cíle... Míjel skupinky lidí, debatující o všeličems, zpravidla se ale chystajících na další demonstraci. Konaly se na Václavském náměstí každého večera a davy lidí zaplnily všechny jeho kouty... Pavel šel jako ve snách. Slyšel opět svou rodnou řeč, kterou už částečně zapomněl mluvit. Poslouchal ji, ale zdálo se mu, že všichni mluví moc rychle a když hovořilo více lidí najednou, přestával rozumět úplně...
Míjel chodníky, osvětlené stovkami svíček jako připomínkou tìch nesčetných ran obušky, co uštědřili policajti neozbrojeným demonstrantùm na Národní třídě.
Chodil ulicemi rodného města pozdě do noci, nemoha se nabažit pocitu že je opět doma...!


3) Poslední bitva (vydáno 1997), The Final Battle (2002)

Americký novinář dal v Praze postavit pomník obìětem studentské revolty z r.1969. Pak se ale setkává s bývalým spolužákem, co je tehdy udal všechny StB... Rozhodne se pro odplatu. Při jeho pronásledování proniká až do poslední bašty sovětského komunismu, která stojí a padá s vojenským pučem v SSSR roku 1991.


Bylo pozdě odpoledne. Zatčení dozorci a velitelé byli naloženi do přistaveného vlaku a i milice tu svoji hlavní práci skončila. Plukovník pokynul na Pavla s Tomem a řekl:
"Chcete do Moskvy? Dva moji dùstojníci tam jedou, vezmou vás."
Pavel se chvíli zamyslel a potom mu odpověděl:
"Ano, ale... Ať počkají, musím si tu ještě zařídit takovou věc!"
A vzápětí rychle odešel k hlavní správní budově. Vyběhl po schodištì, nyní volně prùchodném po třech stupních a stanul na střeše.
Rudá hvězda !!!
Blížil se k ní. Nebyla velká, sotva metr. Ale to, z čeho byla zhotovena, svítilo trochu i ve dne. V noci zářila do daleka, aby snad stále připomínala všem ve městě, co je to komunismus. Přistoupil k ní a s menší námahou ji sundal. Pevně uchopil onen nenáviděný symbol a zvedl jej vysoko do výše... Dole plukovník se svými lidmi překvapeně sledovali jeho počínání. Přistoupil k okraji střechy, a...vší silou udeřil s hvězdou o něj!
A znovu!
A ještě jednou !!!
Rudá hvězda, pochroumaná předešlými nárazy se při tom posledním zcela rozpadla. Některé z jejích pěti cípù uletěly hned, zbylé torzo pak novinář hodil za nimi dolù.

Další literární scénáře nebudou publikovány až do doby, nežli jim budou zajištěna autorská práva. Ty web (bohužel) zajistit nedovede... Ale uvedu zde orientačně jejich názvy a rok, ve kterém se příběh odehrává. Jedná se o causy investigativního novináře, který se ocitá vždy poblíž centra dění - i když o to někdy ani nestojí.

 

 4) Skok vítězství (1992), Jump of Victory

 5) Osudové slovo (1992/3), Fatal Word

 6) Sen každé dívky (1994), Every Girl's Dream

 7) Když město procitne (1996), Awakening City

 8) A jako... (1997), A as...

 9) Nehoda není náhoda (1997), Accident not Accident

10) Oběť pohodlí (1999), Victim of Comfort

11) Graffiti (2001), Graffiti

12) Příliš mnoho železa (2003), Too Much of Iron

13) Bitva ještě neskončila (2004), The Battle is not Ending

14) Šest profesorů (2010), Six Professors

15) Stopaři času (2012), The Time Hitchers

16) Výkřik z Atlantidy (2013/4), Shout from Atlantis

17) Proroctví de Gébelin (2020)

Je to zatím poslední dokončená novela. Vzhledem k mému způsobu tvorby, kdy se objeví nejprve nejasný nápad, který možná i celé roky leží v šuplíku - aby se pak jen postupně na něj nabalovaly další a další příběhy a rozvíjely charaktery jednotlivých postav - v tomhle případě došlo k tomu, že mezitím se na stříbrném plátně vyrojila velká spousta obdobných, post-apo laděných snímků.
Z toho důvodu by nemělo smysl ji nabízet k filmovému zpracování a proto jsem vám ji taktéž připravil k volnému přečtení. Stahujte zde: uloz.to/hledej

 

 

Náhledy fotografií ze složky Dosud vydané knihy